ENGLISH

Súťaž PREMENA ROKA

Do súťaže sa môžete prihlásiť kedykoľvek,
nemusíte čakať na Jarnú premenu :)

Do súťaže PREMENA ROKA sa môžu prihlásiť len tí záujemci, ktorí majú od nás vypracovaný Individuálny tréningový a stravovací PROGRAM. Podmienkou je fotografia s časopisom (mesačníkom) na začiatku a s rovnakým titulom časopisu na konci súťaže. PREMENU ROKA môžete ukončiť kedykoľvek, najneskôr však do 12 mesiacov od jej začiatku. Pre viac informácií kontaktujte info@karabinos.sk alebo 0908 683 322.

Súťaž môže byť ukončená kedykoľvek. Vyhodnocovať ju budeme spolu s Jarnou premenou. Ak PREMENU ROKA ukončíte v auguste, budete vyhodnotený alebo vyhodnotená až v júli budúceho roka.

Pokiaľ už Individuálny tréningový a stravovací program máte, do súťaže sa môžete prihlásiť v krátkom formulári nižšie:

Prihláška do súťaže PREMENA ROKA

(cez tento formulár nám môžete poslať aj záverečnú fotografiu a telesné miery v závere súťaže)


Napíšte vaše aktuálne telesné miery pred súťažou:

Prechádzať súbory
Size limit for each file is 2.00 MB