ENGLISH

Miesta, odkiaľ sa prihlásili učastníci do Jarnej premeny

Na tomto mieste nájdete mapky slovenských aj zahraničných miest a obcí, odkiaľ sa prihlásili súťažiaci v jednotlivých rokoch Jarnej premeny. Mapy sú zoradené chronologicky.

2017 / 10. ročník

2016 / 9. ročník