ENGLISH
Prihlášky budú uzavreté za
7
7
1
1
dní
2
2
3
3
hodín
3
3
3
3
minút
5
5
1
1
sekúnd