ENGLISH

Časový harmonogram súťaže


1.3.2019 Uzávierka prihlášok do súťaže Jarná premena 2019.

1.3. až 1.6.2019

Priebeh súťaže JARNÁ PREMENA


1.6.2019 Koniec súťaže. Najneskôr do tohto termínu musíte zaslať Vašu úvodnú aj záverečnú fotografiu s tým istým titulom časopisu (Poznámka: ak ste sa pri úvodnej fotografii fotografovali napríklad s časopisom Zdravie 3/2019 alebo Zdravie 2/2019, záverečnú fotografiu urobte s tým istým časopisom, ale z júna 2019, t.j. Zdravie 6/2019)

1.6. až 9.6.2019 spracovanie výsledkov súťaže a zostavenie poradia

16.6.2019
nedeľa, 13.00
Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a ich zverejnenie na www.karabinos.sk – oznámenie výsledkov redakciám mesačníkov, s ktorými sa súťažiaci fotografovali  (zvažujeme možnosť malého afterparty pre úspešných účastníkov - kultúrny program, prizvanie médií, podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch súťaže)