ENGLISH

Pravidlá súťaže Jarná premena

1. Internetová korešpondenčná súťaž JARNÁ PREMENA (ďalej "súťaž") bude prebiehať v dňoch 1. marca až 1. júna 2019. Prihlásiť do súťaže sa môžete od 1. januára 2019. Uzávierka prihlášok bude dňa 1. marca 2019 o 24:00 hod.

2. Súťaž je otvorená pre každého, aj pre tých, ktorí sa už súťaže v minulosti zúčastnili (bez ohľadu na umiestnenie) alebo sa v roku 2019  zúčastňujú podobnej súťaže v tlačených alebo elektronických médiách vo svojej krajine.

3. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenska, Českej republiky, či ktorejkoľvek krajiny z Európy a celého sveta, ktorý ku dňu uzávierky prihlášok dovŕšil najmenej 15 rokov.

4. Súťaže sa nemôžu zúčastniť aktívni pretekári a pretekárky v kulturistike (vrátane klasickej a naturálnej),   fitness a bodyfitness, ktorí na pódiových súťažiach štartovali v rokoch 2005 až 2018. Ak sa chystajú štartovať v roku 2019, musia súťaž JARNÁ PREMENA ukončiť skôr, ako vystúpia prvý krát na pódium.

5.

Odfotografujte sa s ľubovoľným časopisom - mesačníkom (januárové, februárové alebo marcové vydanie 2019), ktorý sa zaoberá problematikou chudnutia, fitness, kulturistiky, wellness, zdravia, dietetiky alebo zdravého životného štýlu. Pri fotografovaní dodržujte predpísaný postoj podľa príkladov fotenia, ktoré nájdete tu... Na fotografii musí byť celá postava. Časopis musíte držať v ruke, na fotografii musí byť viditeľný. Stačí foto s časopisom spredu, teda čelné, môžete zaslať aj fotografiu z boku, ale to nie je podmienkou. V prihláške uvediete názov a číslo časopisu.

  Úvodnú fotografiu PRED nemusíte posielať na začiatku súťaže. Stačí ju poslať na konci spolu s fotografiu PO. Dôležité je, aby ste dodržali predpísaný čelný postoj s časopisom v ruke.

Neviete ako má vyzerať úvodná fotografia? Skúste pozrieť tu...

6.

Podmienkou účasti v súťaži je:

a) vyplnenie prihlášky najneskôr 1.3.2019 na tejto internetovej stránke - premena.karabinos.sk. Prihlášku nájdete tu...


b) poukázať 10 € na účet číslo SK97 0200 0000 0029 6098 2856 vo Všeobecnej úverovej banke (do poznámky uveďte meno) alebo osobne. Pri hotovostnom vklade na účet 13 €. Štartovné prosíme uhradiť súčasne s podaním prihlášky. Pri platbe uveďte svoje priezvisko.


Súťažiaci z Českej republiky môžu uhradiť poplatok 260 CZK (10 €) na číslo účtu 115-5837670287/0100 Komerční Banka, IBAN: CZ04 0100 0001 1558 3767 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPP.
Štartovné prosíme uhradiť súčasne s podaním prihlášky. Pri platbe uveďte svoje priezvisko.


7. Súťaž končí o tri mesiace. Najneskôr do 1. júna 2019 nám musíte poslať záverečnú fotografiu celej vašej postavy s tým istým titulom časopisu (s číslom 4/2019 alebo 5/2019 alebo 6/2019). Záleží teda len Vás, kedy sa rozhodnete súťaž ukončiť.

8.

Kategórie súťaže - 10 vekových kategórií - ženy aj muži zvlášť:

kategória M1/Ž1 - 15 - 25 rokov, kategória M2/Ž2 - 26 - 35 rokov, kategória M3/Ž3 - 36 - 45 rokov, kategória M4/Ž4 - 46 - 55 rokov, kategória M5/Ž5 - nad 55 rokov

O zaradení do kategórie rozhoduje vek dovŕšený do 1.6.2019.V prípade nevyváženého počtu účastníkov v rôznych kategóriách si vyhradzujeme právo na zmeny kategórií.


9. Do 30.6.2019 budú výsledky súťaže spolu s fotografiami úspešných účastníkov uverejnené na webovej stránke premena.karabinos.sk a www.karabinos.sk. Fotografie víťazov a finalistov súťaže posunieme na webové stránky časopisu, s ktorým ste sa fotografovali. Sme toho názoru, že každý časopis sa poteší reklame tohto druhu a Vaše fotografie rád uverejní. Aj preto buďte pri výbere časopisu, s ktorým sa budete fotiť prezieraví.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov JP bude v nedeľu 16. júna 2019 v Penzióne Artin v Nitre. (Partneri JP: www.koge.sk, www.muscleking.sk, www.dbart.sk a Iveta Juricová)
 

10. Najúspešnejší účastníci súťaže budú odmenení a medializovaní.


Poznámky:

 
  •   úvodná fotografia by mala byť fotografia celej postavy spredu v plavkách (u žien v dvojdielnych plavkách - bikinách), aby bolo možné po ukončení súťaže a zaslaní záverečnej fotografie a dosiahnutých výsledkov vyhodnotiť jednotlivých súťažiacich. Zaručujeme sa, že táto fotografia nebude zneužitá. úvodnú fotografiu nám pošlite spolu s prihláškou do JARNEJ PREMENY, aby sme mohli posúdiť jej vhodnosť pre zaradenie do súťaže a včas Vás mohli upozorniť na prípadný nedostatok a požiadať o zaslanie novej vyhovujúcej fotografie.
 
  •   zaslaním prihlášky v prípade úspešného umiestnenia v súťaži súhlasíte so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z., a to zverejnením mena, veku, základných mier a úvodnej a záverečnej fotografie na www.karabinos.sk, prípadne v iných tlačových médiách. V prípade Vášho nesúhlasu nás o tom informujte mailom,
 
  •   základným kritériom hodnotenia úspešnosti účastníkov bude vizuálne odborné posúdenie rozdielov postavy na úvodnej a záverečnej fotografii, dosiahnuté parametre ako sú váha alebo obvody budú brané do úvahy, ale nebudú rozhodujúcim kritériom,
 
  •   súťažiaci môžu začať cvičiť okamžite, fotografovať sa môžu už aj s februárovými mesačníkmi, 1. marec 2019 je najneskorší dátum prihlásenia sa do súťaže,
 
  •   dosiahnuté výsledky súťažiacich bude posudzovať a vyhodnocovať odborná porota, ktorú vytvorí Július Karabinoš a ktorá bude zostavená z osobností, ktoré danej problematike rozumejú a sú v nej všeobecne uznávané,
 
  •   každý úspešný súťažiaci dostane certifikát o účasti s dosiahnutými výsledkami, najlepší účastníci diplom, prípadne vecné odmeny,
 
  •   prihlášky a fotografie do súťaže môžu účastníci zasielať aj poštou, avšak s najneskorším dátumom pečiatky prihlášky 1. marca 2019 a pečiatky pri záverečnej fotografii 1. júna 2019.